AND İÇMƏK

müqəddəs varlıqların, yaxud ən istəkli bir şəxsin adını çəkməklə dediyinin həqiqiliyinə inandırmaq.

ANASININ SÜDÜ HALAL OLSUN
AND VERMƏK