ANTROPOGENEZ

\[yun. Anthoropos\] – insanın ictimai varlıq kimi meydana gəlməsi və inkişafı prosesinə deyilir. Yunan-cada anthoropos – insan və genesis – mənşə mənalarını ifadə edir.
ANTİTEZİS
ANTROPOLOGIZM

Значение слова в других словарях