APARMAQ

aparmaq bax 1. daşımaq; 2. oğurlamaq; 3. udmaq II

APARAT
APTEK

Digər lüğətlərdə