APOSTASY

n dönüklük (prinsipdən, inamdan və s.); satqınlıq (partiyaya, işə və s.); xainlik, mürtədlik

APOLOGY
APOSTATE