APPARENT

adj 1. görünən; aydın, aşkar; asan fərqləndirilən; plainly / clearly / easily ~ aydın / dəqiq / asan fərqləndirilən; ~ to the naked eye adi gözlə görünən; ~ horizon görünən üfüq; 2. açıq, açıqdan-açığa, aşkar, şübhəsiz; ~ error / deceit / contradiction açıq-aydın səhv / yalan / ziddiyyət; ~ to everybody hər kəsə aydın / aşkar olan; to become ~ məlum / aşkar / açıq-aşkar olmaq

APPARENCY
APPARENTLY