APPARITIONAL

adj xəyali, qeyri-həqiqi, kölgə kimi görünən; kabusa bənzər

APPARITION
APPEAL