AQINÇI

Talançı, basqınçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQIN
AQINDILI

Digər lüğətlərdə