AQİBƏT

son, nəticə, nəhayət, tale.
AKPİNAR
ALABİKƏ

Digər lüğətlərdə