AQROSENOZ

lat. agros – tarla, əkin yeri + lat. koinos – ümumi

AQRONOMİYA
AQROTEXNİKA
OBASTAN VİKİ
Aqrosenozlar
Aqrosenozlar – kənd təsərrüfatında istifadə olunan torpaqlarda kənd təsərrüfatı məhsulları əldə etmək məqsədilə yaradılan xüsusi biosenozlardır. Bu biosenozlar müntəzəm olaraq insan tərəfindən saxlanmış bioloji qruplaşmalar olub, ekoloji baxımdan az davamlı, lakin yüksək məhsuldarlığa malik bir və ya bir neçə seçilmiş bitki və ya heyvan növləridir (çeşidlər, cinslər).

Значение слова в других словарях