AR GƏLMƏK

utanmaq; ~ xəcalət çəkmək, özünə sığışdırmamaq.

ANQUTU ÇIXMAQ
ARA DÜZƏLTMƏK