ARIQ

ARIQ – TOTUQ Arıq oğlanın üzünə baxdı (Mir Cəlal); Sabah totuq üzünü çəkdirib salın yola (S.Rüstəm).

ARIQ – YAĞLI Arıq xoruzun biri, gəlib keçdi irəli (A.Şaiq); Axşamın toranında közərib parıldayan kömürün üzərində şişlərə yağlı qabırğalar çəkilmişdi (İ.Hüseynov).

ARXAYINLIQ
ARLI

Значение слова в других словарях