ARA QIZIŞDIRMAQ

vəziyyəti gərginləşdirmək.

ARA QATMAQ
ARA SAZLAMAQ