ARA SÖZÜ

şayiə, yalan xəbər, uydurma.

ARA SAZLAMAQ
ARA VERMƏK