ARA YERDƏ QALMAQ

sahibsiz, kimsəsiz, əlacsız qalmaq; ~ ortalıqda qalmaq.

ARA VURMAQ
ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ