ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ

mane olmaq, əngəl yaratmaq; ~ qabağına kötük itələmək.

ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ
ARADA PƏRDƏ SAXLAMAQ (OLMAQ)