ARABİR

zərf Hərdənbir, gahdanbir, bəzən. Arabir yağış yağır. Arabir bizə gələrdi.
[Kərim baba tüfəngini] hər gün silər, təmizlər və arabir dərənin içinə enərək bir yeri nişan alardı. A.Şaiq.
[Nadir] yəqin etmişdi ki, özü Zeynəbə baxdığı kimi, Zeynəb də arabir gözaltı ona baxır. B.Talıblı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ARABİR ARABİR [Yelena:] Zəki arabir bizi yad edir (A.Şaiq); ARA-SIRA Binanın kiçik dəhlizi və iclas otağı işdən-gücdən danışan və ara-sıra zarafat edib gülən
  • ARABİR hərdən — bəzən

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ARABİR ARABİR – DAİMA Zeynəb də arabir gözaltı ona baxır (B.Talıblı); Oğlu Mirzə Qalib isə daima küçədə qarovul çəkir (C
ARABAÇILIQ
ARAÇI

Digər lüğətlərdə