ARADAN QALXMAQ

yox olmaq, ləğv edilmək.

ARADAN QALDIRMAQ
ARADAN PƏRDƏNİ GÖTÜRMƏK