aralıq inzibati akt

Konkret icraatın təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt

aralıq gömrük orqanı
aralıq istifadə üçün qırma