ARALAMAQ

ARALAMAQ – BİRLƏŞMƏK Gülşən də kənddən aralandı (Ə.Vəliyev); Parçalanmış bir eli - Böyük Azərbaycanı; Birləşdirdi Füzuli! (B.Vahabzadə).

ARALAMAQ – ÖRTMƏK Əsgər əvvəl qapını araladı, sonra nə fikirləşdisə örtdü (“Azərbaycan”).

ARABİR
ARALANMAQ

Значение слова в других словарях