ARALARI DƏYMƏK

küsüşmək, bir-birindən incimək; ~ araları soyumaq (sərinləmək).

ARADAN PƏRDƏNİ GÖTÜRMƏK
ARALARI SOYUMAQ (SƏRİNLƏMƏK)