ARAMGAH FARS

1. İstirahət yeri, dayanılan yer; məskən, mənzil.

2. Məcazi mənada: qəbir mənasında.

Dastanda birinci mənada işlənir.

Hər kəs öz aramgahına gedib farağat oldu.

                                              (“Dilsuz və Xəzangül”)

ARAQÇIN
ARASTƏ FARS