ARAMLA

ARAMLA – BİRNƏFƏSƏ “Mirzəyi” havasında bir vəzn ağır və aramla vurulur (Ş.Bədəlbəyli); Kişi parçı birnəfəsə başına çəkdi (İ.Əfəndiyev).

ARAMLA – TƏLƏSİK Tez-tələsik saçlarını düzəldib keçirdi (M.İbrahimov); Səkinənin aramla dediyi sözlərə qulaq asa-asa qaralıb ağarırdı (M.İbrahimov).

ARAMAQ
ARAMLIQ

Digər lüğətlərdə