ARANI AÇMAQ

yaxınlaşmaq, sıxıntını, utancaqlığı aradan qaldırmaq; ~ pərdəni götürmək.

ARANDA TUTDAN, DAĞDA QURUTDAN OLMAQ
ARANI DAĞA, DAĞI ARANA DAŞIMAQ (APARMAQ)