arid bitkilər

Buxarlanan rütubətin miqdarının yağıntı miqdarından çox olduğu quraq iqlimli ərazilərin bitkiləri

arxiv sənədlərinin sahibi
asılı təsərrüfat cəmiyyəti