ARİZ ƏRƏB

Zühur edən, ortaya çıxan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Görmürsənmi, heç Allah da kasıbın tərəfində deyil! Təzəcə Hüseynəli xandan xilas olmuşduq, Əmir xanı ariz elədi bu yandan! (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

ARITMAQ
ARQA