ARMUDU

s. pear-shaped; ~ stəkan pearshaped glass

ARMUDLUQ
ARMUDVARI

Digər lüğətlərdə