art

m incəsənət; d'~ bədii; film d'~ bədii film; maître d'~ sənətkar

arroser
article

Digər lüğətlərdə