ART

art1

n 1. incəsənət; antique ~ qədim incəsənət; fork ~ xalq incəsənəti; work of ~ incəsənət əsəri; to be concerned in ~ incəsənətlə maraqlanmaq / məşğul olmaq; 2. sənət, peşə; ustalıq; the ~ of painting rəssamlıq sənəti; the ~ of making bread çörək bişirmək ustalığı;

◊ black ~ sehrbazlıq, cadugərlik

art2

adj incəsənət; ~ gallery incəsənət qalereyası

ARSON
ARTERIAL

Digər lüğətlərdə