ARTMAQ

ARTMAQ – ƏSKİLMƏK Sənə bizdən salam, qurultayımız! Artır, əskilməyir bizim sayımız (S.Rüstəm).

ARTIRMAQ
ARVADAĞIZLI

Значение слова в других словарях