ARXA

ARXA – QABAQ Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı (Mir Cəlal).

ARDINCA
ARXADAKI

Значение слова в других словарях