ARXAİK

ARXAİK – YENİ Köhnəlmiş sözlər arxaik, təzə yaranan sözlər isə yeni sözlər adlanır.

ARXADAKI
ARXAİZM

Значение слова в других словарях