ARXETİP

\[ing. Archetype; yun. Archetupos\] – ideya yaxud ilkin başlanğıc. Antik fəlsəfənin sonlarında timsal, ideya. Yunancada arche – başlanğıc, əvvəl, tupos – forma, nümunə demək idi.
ARXETİP
ARI

Значение слова в других словарях