arxiv sənədlərinin sahibi

Arxiv sənədlərinə sahiblik və istifadə hüququnu tam həcmdə, onlar üzərində sərəncamı qanunvericilikdə müəyyən olunmuş həddə həyata keçirən subyekt

arxiv sənədlərinin müvəqqəti mühafizəsi
arid bitkilər