ASMAN FARS

Göy, səma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, nərəm çıxar asmana,

Qoşun qaçar dörd bir yana, əfəndim!

                           (“Hasan paşanın Çənlibelə gəlməyi”)

ASİMAN
ASTAN