ASSOSİASİYA

\[ing. Assosiation; lat.associatio – birləşmə; osm. tr. ittifak; ər. إرفبق \] – birləşmə, əlaqələnmə və s. Tamın hissə-ləri arasında olan bağllılıq, əlaqələnmə, birləşmə və s. Müasir anlamda assosiasiyalar qruplaşmış birliklər, ittifaqlar, təşkilatlar mənasında işlədilir.
ASKETİZM
ASTRONOMİYA

Значение слова в других словарях