atçılıq təsərrüfatları

Atların yetişdirilməsi, saxlanması, istifadəsi, at cinslərinin damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və sınağı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər

atçılıq
atılmanın (tullantının) texniki normativi