atmosfer havası

Ətraf mühiti əhatə edən atmosfer qazlarının təbii qarışığı

atılmanın (tullantının) yol verilən həddi
atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi