atmosfer havasının çirklənməsi

Atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən artıq olması

atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi
atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi