atmosfer havasının keyfiyyətinin ekoloji normativi

Atmosfer havasında ətraf mühitə zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının keyfiyyət meyarı

atmosfer havasının keyfiyyəti
atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik normativi