atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik normativi

Atmosfer havasında insan sağlamlığına zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının keyfiyyət meyarı

atmosfer havasının keyfiyyətinin ekoloji normativi
atmosfer havasının monitorinqi