atmosfer havasının transsərhəd çirklənməsi

Mənbəyi bir dövlətin ərazisində yerləşən zərərli maddələrin yayılması nəticəsində digər ölkənin atmosfer havasının çirklənməsi

atmosfer havasının mühafizəsi
audiovizual əsər