atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi

Atmosfer havasına fiziki təsirin insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olmayan maksimum səviyyəsini əks etdirən fiziki təsirin normativi

atmosfer havası
atmosfer havasına zərərli fiziki təsir