atmosfer havasına zərərli fiziki təsir

Antropogen mənşəli səs-küy, vibrasiya, ionlaşdırıcı şüalar, elektromaqnit dalğaları, hərarət, radiasiya və digər fiziki amillərin insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olaraq atmosfer havasının fiziki xassələrini dəyişdirən təsiri

atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi
atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi