ATOP

adv 1. üstündə, üstdə; a glass of beer with white foam ~ üstündə ağ köpük olan bir stəkan pivə; 2. : ~ of təpəsində, başında; ~ of the cliff sıldırım qayanın təpəsində / başında

ATONIC
ATROCIOUS