ATROPHIED

adj 1. ölgünləşmiş, fəaliyyətdən qalmış, həyat qabiliyyətini itirmiş; ~ muscles ölgünləşmiş / fəaliyyətdən qalmış əzələlər; 2. əldən / haldan / gücdən / tabdan / taqətdən düşmüş, üzülmüş, üzgün, tabsız

ATROPHIC
ATROPHY