AUDIT

audit1

n 1. yoxlama; təftiş, təftiş etmə; The yearly audit takes place each December Hər dekabrda illik yoxlama keçirilir; 2. balans

audit2

v yoxlamaq, təftiş etmək

AUDIENCE
AUDITING

Digər lüğətlərdə