AUDİTÓRİYA

[ lat. ]
1. Mühazirə, məruzə dinləmək, iclas, məşğələ və s. keçirmək üçün zal, otaq və s. Tələbələr auditoriyaya doluşdular.
2. Mühazirə, məruzə, nitq və sairə dinləyənlər.
Özünə auditoriya tapmış pəltək natiqlər kimi fürsətdən geniş istifadəyə çalışır. Mir Cəlal.

Синонимы

  • AUDİTORİYA AUDİTORİYA (ali məktəbdə), DƏRS OTAĞI, SİNİF (orta məktəbdə), ZAL
ATÜSTÜ
AUKSİÓN

Значение слова в других словарях