AVAND

is. Bir şeyin, xüsusən, toxunmuş şeyin üst tərəfi, sığallı tərəfi; üz. Bu parçanın astarı avandından yaxşıdır.
// Sif. mənasında. Parçanın avand tərəfi.
– Qiraətxananın ortasındakı uzun masanın üstü isə … avandına (z.) bir-birinin üstünə tökülən qəzet, məcmuə və müxtəlif albomlarla dolu idi. Ə.Əbülhəsən.

◊ Avand olmaq, avanda düşmək – uğurlu olmaq, müvəffəqiyyətli olmaq.
[Məstəlişah:] Məhzər oxuyuram, xanım, ki işimiz avand olsun. M.F.Axundzadə.
[Bədəl:] İt itlə boğuşar, yolçunun işi avanda düşər. Ə.Haqverdiyev.

İşin(iz) avand olsun! – müvəffəqiyyət arzusu bildirən ifadə.
[Səriyyə:] Salam, bacılar, işiniz avand olsun! M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAND üz

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVAND AVAND – ASTAR Bu parçanın astarı avandından gözəldir

Etimologiya

  • AVAND Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyirik)
AVAMYANA
AVANDLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə