AVAND

s. 1. successful, favourable; 2. right side (of); İşiniz avand olsun! Success attend you!

AVAMLIQ
AVANDLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə