AVÁNS

is. [ fr. ] Əvvəlcədən ödəmə, beh. Avans almaq. Avans vermək.
2. Müəyyən xərclər üçün qabaqcadan verilən pul. Ezamiyyətə getmək üçün idarədən avans almaq. Avans almaq hüququ.
AVANQARDLIQ
AVANTǗRA

Digər lüğətlərdə